miércoles, 18 de julio de 2012

RECORTES EN EDUCACIÓN
Convergència i Unió i el Partit Popular han tornat a actuar junts amb la pujada de taxes universitàries. Hem de recordar que aquesta arriba en un moment on a Espanya hi ha més de 5 milions i mig d'aturats, i on la taxa d'atur juvenil ha superat el 50%. En conseqüència, moltes famílies i joves, no es podran permetre pagar els nous preus i quedaran fora de la possibilitat de cursar estudis superiors. 

Concretament, el Govern de Convergència i Unió ha aplicat una pujada progressiva de les taxes universitàries, creant 6 trams de renta familiar segons els quals es pagarà la matrícula universitària. Però la paraula "progressiva" no ens ha d'enganyar: 6 de cada 10 estudiants pagaran un augment de més del 50%, de manera que de nou, la classe mitjana carregarà amb les retallades de la dreta. A més, la pujada de taxes ve acompanyada de l'elitització del sistema de beques amb la introducció de requisits d'excel•lència, augmentant així les desigualtats entre els estudiants, ja que per a molta gent anar a la Universitat serà un luxe que no es podrà permetre. 

Els màsters, per la seva banda, patiran un increment del 200% en el preu.

El curs vinent (2012-2013), en conseqüència, molts estudiants no podran continuar estudiant a les nostres universitats públiques i molts d'altres no hi podran accedir.

Per això des de la Joventut Socialista del Vallès Occidental, coincidint amb el període de matriculació universitària, encetem una campanya de denúncia i de conscienciació de l'actual situació, i us animem a fer-ne difusió. I és que no podem permetre que acabin amb l'educació pública, garantia de la veritable igualtat d'oportunitats entre la ciutadania, sota el paraigües de fer ajustos pressupostaris exigits des de Brussel•les.

Que no ens enganyin: No són retallades, és ideologia!

#lalluitacontinuaConvergència i Unió y el Partido Popular han vuelto a actuar juntos con la subida de tasas universitarias. Debemos recordar que esta llega en un momento donde en España hay más de 5 millones y medio de parados, y donde la tasa de paro juvenil ha superado el 50%. En consecuencia, muchas familias y jóvenes, no se podrán permitir pagar los nuevos precios y quedarán fuera de la posibilidad de cursar estudios superiores.

Concretamente, el Gobierno de Convergència i Unió ha aplicado una subida progresiva de las tasas universitarias, creando 6 tramos de renta familiar según los cuales se pagará la matrícula universitaria. Pero la palabra "progresiva" no debe engañarnos: 6 de cada 10 estudiantes pagarán un aumento de más del 50%, con lo que de nuevo, la clase media cargará con los recortes de la derecha. Además, la subida de tasas viene acompañada de la elitización del sistema de becas con la introducción de requisitos de excelencia • excelencia, aumentando así las desigualdades entre los estudiantes, ya que para mucha gente ir a la Universidad será un lujo que no se podrá permitir.

Los másters, por su parte, sufrirán un incremento del 200% en el precio.

El próximo curso (2012-2013), en consecuencia, muchos estudiantes no podrán continuar estudiando en nuestras universidades públicas y muchos otros no podrán acceder.

Por eso desde la Juventud Socialista del Vallès Occidental, coincidiendo con el periodo de matriculación universitaria, iniciamos una campaña de denuncia y de concienciación de la actual situación, y os animamos a hacer difusión. Y es que no podemos permitir que acaben con la educación pública, garantía de la verdadera igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, bajo el paraguas de hacer ajustes presupuestarios exigidos desde Bruselas.

Que no nos engañen: No son recortes, es ideología!

# lalluitacontinua


No hay comentarios: